استاد زبان انگلیسی پانیذ اکبری

 استاد پانیذ اکبری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

پانیذ اکبری

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی و فرانسه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 100 هزار تومان برای هر ساعت