استاد زبان انگلیسی پرستو علیزاده

 استاد پرستو علیزاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

پرستو علیزاده

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
129
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 110 هزار تومان برای هر ساعت