استاد زبان انگلیسی پریسا اکبرزاده

 استاد پریسا اکبرزاده مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

پریسا اکبرزاده

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته با هفده سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
فردیس
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
14
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
5 هزار تومان 49 هزار تومان برای هر ساعت