استاد زبان انگلیسی پریسا صفری

 استاد پریسا صفری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

پریسا صفری

زبان انگلیسی
مدرس زبان های انگلیسی و روسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
مشهد
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
25 هزار تومان 150 هزار تومان برای هر ساعت