استاد زبان انگلیسی پریسا منصوریار

 استاد پریسا منصوریار مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

پریسا منصوریار

مدرک تایید شده
زبان انگلیسی
مدرس زبان عمومی با 9 سال سابقه تدریس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
32
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 85 هزار تومان برای هر ساعت