استاد زبان آلمانی پوریا محمدی

 استاد پوریا محمدی مدرس زبان آلمانی  در تیکا
آلمانی
آلمانی

پوریا محمدی

زبان آلمانی
مدرس آلمانی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
39
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 180 هزار تومان برای هر ساعت