استاد زبان انگلیسی پوریا نمکی

 استاد پوریا نمکی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

پوریا نمکی

زبان انگلیسی
مدرس و مترجم انگلیسی و اسپانیایی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرمانشاه
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
30
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
10 هزار تومان 70 هزار تومان برای هر ساعت