استاد زبان انگلیسی ژاله صادقیان

 استاد ژاله صادقیان مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

ژاله صادقیان

زبان انگلیسی
مدرس زبان با ۷ سال سابقه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
34
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 95 هزار تومان برای هر ساعت