استاد زبان انگلیسی کوثر سلیمانی

 استاد کوثر سلیمانی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

کوثر سلیمانی

زبان انگلیسی
مدرس OET
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
3
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 250 هزار تومان برای هر ساعت