استاد زبان انگلیسی یاسمن صابری

 استاد یاسمن صابری مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

یاسمن صابری

زبان انگلیسی
داستان من
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
13
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 35 هزار تومان برای هر ساعت