استاد زبان ترکی استانبولی یاسمن نجفی

 استاد یاسمن نجفی مدرس زبان ترکی استانبولی  در تیکا
ترکی استانبولی
ترکی استانبولی

یاسمن نجفی

زبان ترکی استانبولی
مدرس زبان ترکی استانبولی با ۷ سال سابقه تدریس / دارای مدرک تدریس زبان ترکی استانبولی از دانشگاه شهید بهشتی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
8
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 100 هزار تومان برای هر ساعت