استاد زبان انگلیسی یلدا گیلک

 استاد یلدا گیلک مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

یلدا گیلک

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی
محل سکونت مدرس
محل اقامت
زنجان
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
0
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت