فیلترهای اعمال شدهحذف فیلترها
ژاپنیحذف فیلتر
حذف فیلتر
حذف فیلتر
مهدی سعادت نسب
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکاتخفیف ویژه برای نفر اول
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:150 هزار تومان
مینا متین راد
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا34 زبان آموز / 101 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:100 هزار تومان
سلین آریان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا97 زبان آموز / 367 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:رایگان
هزینه هر جلسه:156 هزار تومان
رومینا کرمانیان
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا72 زبان آموز / 514 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:40 هزار تومان
هزینه هر جلسه:240 هزار تومان
هانیه اسماعیلی
تخفیف ویژه برای زبان آموز اول در تیکا33 زبان آموز / 265 کلاس برگزار شده
تعیین سطح:60 هزار تومان
هزینه هر جلسه:250 هزار تومان