استاد زبان انگلیسی آرزو صمیمی

 استاد آرزو صمیمی مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

آرزو صمیمی

زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی با سابقه 4 سال تدریس زبان عمومی و دوسال آمادگی آزمون ایلتس
محل سکونت مدرس
محل اقامت
کرج
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
18
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
رایگان 70 هزار تومان برای هر ساعت