استاد زبان فرانسه فهیمه شکریان

 استاد فهیمه شکریان مدرس زبان فرانسه  در تیکا
فرانسه
فرانسه

فهیمه شکریان

زبان فرانسه
مدرس زبان فرانسه
محل سکونت مدرس
محل اقامت
تهران
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
4
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
20 هزار تومان 160 هزار تومان برای هر ساعت