استاد زبان انگلیسی علی قاسمی نژاد

 استاد علی قاسمی نژاد مدرس زبان انگلیسی  در تیکا
انگلیسی
انگلیسی

علی قاسمی نژاد

زبان انگلیسی
مدرس زبان پایه تا متوسط
محل سکونت مدرس
محل اقامت
اسلامشهر
تعداد کل زبان آموزان
زبان آموز
60
امتیاز مدرس
امتیاز مدرس
5.0
رزرو جلسه اول رزرو کلاس
5 هزار تومان 55 هزار تومان برای هر ساعت